Vann & Kloakk

Vann- og kloakktjeneste er avgjørende for å sikre tilgang til rent drikkevann og effektiv avløpshåndtering i samfunnet vårt. Denne tjenesten inkluderer levering av friskt vann til husholdninger, bedrifter og industrielle områder, samt behandling og fjerning av avløpsvann og avfall. Vann- og kloakktjenester bidrar til å opprettholde folkehelsen, beskytte miljøet og støtte økonomisk vekst. Kvalifiserte fagfolk jobber med å bygge og vedlikeholde infrastruktur som rørledninger, pumpestasjoner og renseanlegg for å sikre pålitelig tilgang til vann og en ansvarlig håndtering av avfallsvann. Dette er en essensiell tjeneste som berører alle aspekter av vårt daglige liv og samfunnets bærekraft.
Kontakt oss
© 2023 Flatsetøy Maskin DA
org. nr.  889405732
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram