Brøyting

Brøyting er en uunnværlig tjeneste som hjelper med å rydde og fjerne snø og is fra veier, fortau, parkeringsplasser og andre områder i vintermånedene. Tjenesten bidrar til å opprettholde sikkerheten og tilgjengeligheten for både kjøretøy og fotgjengere når været blir utfordrende. Våre ansatte bruker spesialisert utstyr som snøploger og saltspredere for å holde veiene farbare og minimere forsinkelser og farer som kan oppstå som følge av snø og is. Med denne innsatsen sørges det for at samfunnet kan fortsette å fungere selv under de tøffeste vinterforholdene.

Kontakt oss
© 2023 Flatsetøy Maskin DA
org. nr.  889405732
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram