Sprenging & Rivning

SPRENGNING
Flatsetøy Maskin DA utfører tjenester innen sprenging. Vi tar både mindre oppdrag, som garasjetomter og grøfter, og mellomstore oppdrag som boligtomter og parkeringsplasser. Sikkerheten står i fokus, og alle sprengningsoppdrag utfører i tråd med lover og regler satt for denne type arbeid. Vår moderne maskinpark gjør det mulig å holde høy kvalitet på alle oppdrag. Vi utfører også pigging av fjell.

RIVNING
Flatsetøy Maskin DA utfører rivningsoppdrag innen rivning av mindre bygninger. Dette kan eksempelvis være rivning av eneboliger, tomannsboliger, garasjer, mindre lagerbygg og fritidsboliger. Alle rivingsprosjekter utføres med forsiktighet, og med sikkerhet først. Flatsetøy Maskin DA har lang erfaring innen rivning, og for dette bruker vi gravemaskin påmontert klo. Vi kan også ta på oss pigging av betong. Alt avfall fra riving vil bli behandlet etter gjeldende regler og levert til godkjent mottak.
Kontakt oss
© 2023 Flatsetøy Maskin DA
org. nr.  889405732
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram